VDU menų centras

Naujienos

Žilvitis pristato etnokultūros spektaklį „Kalvis"

Žilvitis pristato etnokultūros spektaklį „Kalvis"

Balandžio 23 d., šeštadienį, 16 val. VDU Didžiojoje salėje (S. Daukanto 28, Kaunas) tautinių šokių ansamblis „Žilvitis“ pristatys etnospektaklį "Kalvis". Scenoje pasirodys ir atlikėjai ir Latvijos.

Pagal lietuviškus papročius sukurtoje siužetinėje programoje atskleidžiami įvairiausi lietuvių tautos darbai, pasilinksminimai ir tradicijos. Lietuviškoji kultūra iliustruojama ne tik tautiniais kostiumais, liaudiškų instrumentų skambesiu, dainomis, bet ir simboliais, kurie pasakoja mums apie tautos amžių dvasią ir palikimą. Baltų mitologijoje minimas Dangaus kalvis, nukalė žvaigždes, mėnulį ir saulę. „Dievo kalvis Perkūnas kala – žiežirbos žyra“. Lietuvoje apie kalvę sukosi visas bendruomenės gyvenimas, o pats kalvis – stipriausias ir tvirčiausias vyras.

Programoje atliekami žymiausių šalies choreografų (L. Kisielienės, V. Buterlevičiaus, R. Tamučio ir kt.), kompozitorių (B. Dvariono, G. Abariaus, J. Švedo) bei poetų (J. Marcinkevičiaus) kūrinai. Pasirodymai praturtinti vizualizacinėmis iliustracijomis (M. K. Čiurlionio, J. Vienožinskio, P. Kalpoko, A. Žmuidzinavičiaus, K. Rusecko ir kt. paveikslai).

Programos unikalumą pabrėžia į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktos Lietuvos vertybės - Kryždirbystė ir kryžių simbolika bei Dainų ir šokių švenčių tradicija.
2015 metais Lietuvos liaudies kultūros centro organizuotame šalies jaunimo tautinių šokių ansamblių konkurse „Kadagys“ programa „Kalvis“ buvo pripažinta geriausia.

Programa jau pristatyta Kauno Hanzos šventėje, Vasario 16-ąją Nidoje ir kitur. Balandžio 23 d. VDU tautinių šokių programa pristatoma VDU Didžiojoje salėje. Renginio pradžia 16 val.

Koncertas skiriamas tarptautinei šokio dienai.


Meno vadovas ir choreografas- Edgaras Šnipaitis
Liaudiškų instrumentų orkestro vadovai - Stanislovas Straševičius ir Jurga Senkutė
Vokalinės grupės vadovė - Roma Paulauskienė
Koncertmeisterė - Donata Domarkaitė
 

ATGAL