VDU menų centras

Naujienos

„Mes prisikelsime knygose“

„Mes prisikelsime knygose“

Vasario 15 d., pirmadienį, Kauno įgulos karininkų ramovėje korporacija „Neo Lithuania“ rengia šventę „Mes prisikelsime knygose“, skirtą Vasario 16-ajai.

Šventės metu bus įteiktos stipendijos dviems Kauno aukštųjų mokyklų studentams už jų mokslinius ir kultūrinius pasiekimus. Šiame pokylyje meninę šventės dalį atliks VDU kamerinis merginų choras.

ATGAL